zonnepanelen 33

Een overzicht van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen

Als we het hebben over hernieuwbare energie, bedoelen we energie die energie levert uit bronnen die niet leeg zijn vanwege ons gebruik ervan. Hernieuwbare energie is een alternatief voor niet-hernieuwbare energie uit fossiele brandstoffen om andere redenen dan de factor niet-uitputting.

Een basisvoordeel van hernieuwbare energie, en de reden dat milieuactivisten overal ter wereld pleiten voor het gebruik ervan, is dat het broeikasgassen en andere schadelijke verontreinigende stoffen afgeeft, evenals de bijproducten van het verbranden van fossiele brandstof voor energie. Hernieuwbare energie zoals zonne-energie, waterkracht en windenergie, terwijl de wijdverspreide discussie over nieuwe, allesbehalve nieuw is.

Een overzicht van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen

In zowel nieuw ontwikkelde als sterk ontwikkelde landen worden wind, zon en water lange tijd gebruikt als energiebronnen, maar niet zozeer dat ze de primaire energiebron vormen voor grote metropolitane gemeenschappen.

De massaproductie van dergelijke hernieuwbare energie is de laatste jaren gemeengoed geworden naarmate meer en meer mensen gaan beseffen hoe het klimaat verandert als gevolg van de vervuiling van fossiele brandstofgassen, vanwege de uitputting van de beschikbaarheid van deze fossiele brandstoffen en de politieke en sociale omstandigheden. zorgen van energiebronnen zoals kernenergie.

hernieuwbare energiebronnenVeel landen en non-profit milieubewuste organisaties moedigen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan door wetgeving over belastingvoordelen voor het gebruik en subsidies goed te keuren om de extra kosten van het omzetten van fossiele brandstoffen in hernieuwbare energie te compenseren.

De stroom van hernieuwbare energie omvat verschijnselen die van nature in onze wereld voorkomen. Getijden, zonlicht, wind en hitte afkomstig van geothermische gebeurtenissen leveren allemaal hernieuwbare energie. Elk van deze energiebronnen is uniek, zowel waar we ze kunnen gebruiken als hoe.

De meeste technologie die hernieuwbare energie omzet in energiebronnen die we kunnen gebruiken, wordt tenminste gedeeltelijk door de zon aangedreven, zij het niet direct of indirect. Het aardsatmosferische systeem blijft in een dergelijk evenwicht dat de warmte die het afgeeft straalt in de ruimte tot een hoeveelheid die gelijk is aan de straling die van de zon naar de aarde komt.

Het resultaat van dit energieniveau in de atmosfeer wordt ruwweg vertaald naar het klimaat van de aarde. Het water van de aarde, ook wel de hydrosfeer genoemd, absorbeert veel van de straling die ons van de zon opkomt.

Het grootste deel van de straling wordt geabsorbeerd op de lagere breedtegraden van de aarde die rond de evenaar bestaan. Deze energie verdwijnt echter overal ter wereld in de vorm van oceaan- en windstromingen.

De beweging van de oceaangolven kan een rol spelen bij de overdracht van mechanische energie tussen de oceaan en de atmosfeer van de aarde door middel van windstress. Zonne-energie biedt ook de middelen waarmee precipitaties worden gedistribueerd en vervolgens afgetapt door hydro-elektrische energieprojecten en plantengroei die vervolgens biobrandstoffen creëert.

1 gedachte over “Een overzicht van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen

 1. life - oktober 23, 2020

  She defined some rіsks ѡith Plastic Bronchitis (PB) and
  told me Harlie needs to see her pulmοnologist asap. He allso included the Chaіr of Pediatrics, who can be a pulmonologistt and
  is an professional iin PB. We aⅽquired them reduched
  aat B&Q at the tip if Summer final yr as one of many
  chairѕ had misⲣlaced one off it is lіttle ft, so I simply
  took all of the toes off the table, put ߋne in every οf
  thjem onto tһe chair and put our three ‘spares’ in the
  shed in case we’d like another alternative. Then I believe concerning the last eight years and i remember all of the hard, all the seemіngly unimаginable and, trᥙthfully, I
  actually dⲟ not knoԝ the way we have alll ѕurviveԁ. Organise paper, crayons,
  ⲣaint, and coloured pencils, whatever yoou can thіnk of and ddo som
  drawings or paintings. They want us tߋo staft one of the
  few therapies they aswsume might help ѕluggish the production ᧐ff these casts,
  inhaled Heparin (Heparin in a nebuⅼizer).To put this potential analysis in perspective, Dr.
  Schmidt mentioned hе has never prescribed inhaled Hepaѕrin earlier than.
  Yesterday we met togethег witһ her pulmonologist, Dr.
  Schmidt and the Plastic Bronchitiѕ knowledgeable, Dr.
  Rubin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar boven